Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten

11 sept 2020:

Egbert Vink en Frank Stoelwinder wedstrijdleider


Met ingang van heden zijn Egbert Vink en Frank Stoelwinder onze wedstrijdleiders. Dat betekent dat zij het gehele wedstrijdgebeuren van copmpetitie en pk's voor zowel avond- als dagbiljarten voor hun rekening nemen.
Als eerste aanspreekpunt fungeert Egbert, zodat u hem bij bijzonderheden als eerste kunt benaderen. Het mailadres voor de wedstrijdleiding blijft ongewijzigd, nl wl@biljartsteenwijk.nl


6 november 2017:

Jassen en sieraden


In de afgelopen periode hebben wij op verzoek van veel van onze leden de garderobe en bestuurskamer binnen ons biljartcentrum omgedraaid.
Op deze manier hebben wij meer zicht op die personen die zich toegang verlenen tot de garderobe alsmede de kledingstukken in de garderobe zelf.
Met het aanbreken van de herfst in Nederland is ook de periode met meer regenachtige dagen aangebroken. Om nu een verhoging van de luchtvochtigheid in de biljartzaal (en de daarmee gepaard gaande invloeden op de biljarttafels) te voorkomen, vragen wij alle leden om hun jassen niet in de biljartzaal maar in de garderobe te hangen.
Tevens willen wij u vragen extra aandacht te besteden aan het dragen van horloges, armbanden, e.d. tijdens de wedstrijden. Om de kans op beschadigingen te verkleinen, vragen wij iedereen om de sieraden e.d. te verwijderen.

Biljartvereniging Steenwijk

1 december 2013: Roken in de zaalroken

BILJARTVERENIGING STEENWIJK IS ER KLAAR VOOR!!

De afgelopen weken is er veel onzekerheid geweest over het mogelijke tijdstip van (her)opening van onze biljartzaal. Het heeft er een tijd op geleken dat we pas vanaf 1 september a.s. weer los zouden kunnen. Maar nu is het definitief. 1 juli gaan we (onder voorwaarden) weer open!

Om u een indruk te geven over wat u te wachten staat zijn schema ’s en een paar foto ’s bijgevoegd.

Hopelijk kunnen we u als lid vanaf 1 juli weer welkom heten in onze biljartzaal. Voorafgaand aan de (her)opening ontvangen de leden een brief met de regels en de werkwijze die zullen gelden om weer te mogen/kunnen biljarten.

Het bestuur.

Ontwikkelingen rondom de besluitvormig van de KNBB kunt u volgen op www.carambole.nl en volg natuurlijk ook onze website voor verder nieuws!