Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten

Vanaf 12 juli clubavonden en clubochtenden weer van start

Het voornemen bestaat dat vanaf 12 juli de groepen van de maandagavond, woensdagmorgen, donderdagavond en vrijdagmorgen weer hun reguliere clubavonden en –ochtenden kunnen starten.
Uiteraard onder voorwaarden waarover de leden per mail zijn geïnformeerd. En dus ook blijft de 1,5 m discipline van kracht!
Als ook deze verruimde opening goed verloopt en de overheidsmaatregelen staan dit toe, dan willen we vanaf 19 juli de zaal weer als vanouds voor de leden openstellen. Maar ook dan blijven er voorwaarden gelden waarover de leden zullen worden geïnformeerd.
Houd dus de mail en de website in de gaten voor het laatste nieuws en uiteraard de agenda voor de zaalbezetting.

Aanvangstijdstip blok 3 (avond) gewijzigd

In de brief die alle leden onlangs hebben ontvangen over het, onder voorwaarden, opengaan van de biljartzaal staat vermeld dat het blok 3 (avond) van 19.00 - 21.00 uur is.
Bij nader inzien blijkt de begintijd voor velen te vroeg te zijn. In afwijkingvan de brief is daarom het avondblok vastgesteld op 19.30 - 21.30 uur.
In de agenda op de website staat het tijdstip dus correct vermeld.

Definitief: Biljartvereniging Steenwijk per 1 juli weer open

Beste leden,

Hoera! Per 1 juli gaat de zaal voor onze leden weer open!
Meer over de voorwaarden en regels waaraan we ons dan moeten houden, kunt u lezen in de brief die het bestuur aan alle leden heeft verstuurd.

Inschrijftermijn pk's verlengd tot 15 juli!
In de brief aan de leden staat dat als gevolg van de uitzonderlijke situatie waarin weverkeren het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole (KVC) besloten had om de inschrijftermijn te verlengen tot 15 juli. Om misverstanden te voorkomen, dit geldt alleen voor één of meerder kampioenschappen op nationaal niveau.
Dit geldt echter niet voor de pk's binnen het KNBB District Zwolle e.o. Deze inschrijftermijn is gesloten en de poules zijn ingedeeld!

BILJARTVERENIGING STEENWIJK IS ER KLAAR VOOR!!

De afgelopen weken is er veel onzekerheid geweest over het mogelijke tijdstip van (her)opening van onze biljartzaal. Het heeft er een tijd op geleken dat we pas vanaf 1 september a.s. weer los zouden kunnen. Maar nu is het definitief. 1 juli gaan we (onder voorwaarden) weer open!

Om u een indruk te geven over wat u te wachten staat zijn schema ’s en een paar foto ’s bijgevoegd.

Hopelijk kunnen we u als lid vanaf 1 juli weer welkom heten in onze biljartzaal. Voorafgaand aan de (her)opening ontvangen de leden een brief met de regels en de werkwijze die zullen gelden om weer te mogen/kunnen biljarten.

Het bestuur.

Ontwikkelingen rondom de besluitvormig van de KNBB kunt u volgen op www.carambole.nl en volg natuurlijk ook onze website voor verder nieuws!


16 mei 2019:

Parkeren op gras niet toegestaan!


Het Bestuur heeft vandaag contact gehad met de gemeente Steenwijkerland over het parkeren op het gras achter onze vereniging. Helaas, dit is niet toegestaan: de bekeuringen worden echt uitgeschreven.
Verder contact hierover binnen de gemeente is afgewezen. Men verwijst naar de parkeerplaatsen rond het gebouw. Zie afbeelding hierboven, waar in paars de parkeerplaatsen zijn aangegeven.

8 december 2018:

Opiniestuk Bert van Manen


Wanneer u op deze link klikt, komt u bij een opiniestuk terecht welke geschreven is door Bert van Manen. Een interessant stuk over de toekomst van de biljartlakens: wol of synthetisch.

6 november 2017:

Jassen en sieraden


In de afgelopen periode hebben wij op verzoek van veel van onze leden de garderobe en bestuurskamer binnen ons biljartcentrum omgedraaid.
Op deze manier hebben wij meer zicht op die personen die zich toegang verlenen tot de garderobe alsmede de kledingstukken in de garderobe zelf.
Met het aanbreken van de herfst in Nederland is ook de periode met meer regenachtige dagen aangebroken. Om nu een verhoging van de luchtvochtigheid in de biljartzaal (en de daarmee gepaard gaande invloeden op de biljarttafels) te voorkomen, vragen wij alle leden om hun jassen niet in de biljartzaal maar in de garderobe te hangen.
Tevens willen wij u vragen extra aandacht te besteden aan het dragen van horloges, armbanden, e.d. tijdens de wedstrijden. Om de kans op beschadigingen te verkleinen, vragen wij iedereen om de sieraden e.d. te verwijderen.

Biljartvereniging Steenwijk

1 december 2013: Roken in de zaalroken